Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje
zaštićenih područja u Hrvatskoj,
Uključujući potencijalna NATURA 2000 područja
Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA - Pomoć u tranziciji
i jačanje institucija za 2011
“KUPA NATURA – LIVING AND SUSTAINING NATURAL WEALTH OF KUPA FROM SPRING TO DELTA”/
“KUPA NATURA - ŽIVJETI I ODRŽAVATI PRIRODNU DOBROBIT KUPE OD IZVORA DO UŠĆA”
EU
Ovaj projekt financira Europska unija
HR
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za udruge

Udruga Kupa - rijeka života jedan je od partnera na projektu "Kupa Natura-živjeti i održavati prirodnu dobrobit Kupe od izvora do ušća". U subotu 12. rujna na kupalištu ŠRC Stari grad u Pokupskom izvršen je nadzor lokacije te su ronioci ujedno čistili riječno dno i izvadili smeće i sve ostale ne pripadajuće predmete iz rijeke Kupe uz pomoć članova DVD-a Pokupsko.

Članovi RK "Žabac" Karlovac, kao partneri na projektu "Kupa Natura" punih 11 mjeseci, od rujna 2014. godine, vrše kontinuirani monitoring Kupi te uspješno odrađuju aktivnosti vezane uz nadzor invazivnih vrsta kao i domaćih svojti u rijeci Kupi. U sklopu svojeg dijela aktivnosti članovi RK Žabac Karlovac odradili su više od 20 akcija monitoringa i čišćenja smeća s riječnog dna te više od 10 edukativnih radionica na temu zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti riječne flore i faune na području Karlovačke, Zagrebačke i Primorsko-goranske županije. Kod svakog zarona odrađuju se i akcije čišćenja otpada i raznog smeća sa riječnog dna, a na lokacijama na kojima se najčešće kupaju mještani kraja u kojem se aktivnost izvodi.

Aktivnosti se održavaju u sklopu provedbe EU projekta "Kupa Natura-živjeti i održavati prirodnu dobrobit Kupe od izvora do ušća", kojeg financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositelj projekta je Društvo "Zvono uz Kupu"- ZUK sa 7 partnera (Udruga Kupa- rijeka života, Općina Pokupsko, Grad Vrbovsko, OŠ Rečica, OŠ I.G. Kovačić, Vrbovsko, JU "NATURA VIVA" i RK Žabac Karlovac).