Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje
zaštićenih područja u Hrvatskoj,
Uključujući potencijalna NATURA 2000 područja
Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA - Pomoć u tranziciji
i jačanje institucija za 2011
“KUPA NATURA – LIVING AND SUSTAINING NATURAL WEALTH OF KUPA FROM SPRING TO DELTA”/
“KUPA NATURA - ŽIVJETI I ODRŽAVATI PRIRODNU DOBROBIT KUPE OD IZVORA DO UŠĆA”
EU
Ovaj projekt financira Europska unija
HR
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za udruge

Autor fotografije: Jelena Maglić
Crne rode (Ciconia nigra) uz bijelu rodu jedina vrsta iz porodice roda koja se gnijezdi u Europi. Građom je manja od bijele rode te je izuzetno plaha. Za razliku od bijele rode, crnu rodu nećete vidjeti kako prati traktore na ranicama niti ćete je vidjeti u blizini ljudi i ljudskih naselja. 
Inače, crna roda naša je autohtona gnjezdarca vrlo rijetka najčešća u kopnenom dijelu Hrvatske. U Hrvatskoj boravi radi gniježđenja od travnja do rujna. Gnijezdi se na visokom drveću. Veličina joj je od 95 do 105 centimetra a raspon krila može dosegnuti 205 centimetara. (Izvor: http://www.ptice-hrvatske.cro.hr/crna_roda.htm#).
Ove ptice rado obitavaju u starim, mirnim šumama koje su bogate vlažnim staništima poput potoka, lokvi, bara, kanala i vlažnih livada.Može ih se uočiti i kako se hrane po obalama rijeka te na većim močvarnim površinama i prostranim šaranskim ribnjacima. Na jelovniku su im uglavnom ribe, vodozemci, kukci i njihove ličinke, a u manjoj mjeri i sitnim sisavcima, zmijama, gušterima, račićima i ptićima ptica pjevica.   
Gnijezdo od granja grade na velikom starom drveću te ga oblažu mahovinom, travom i lišćem. (Izvor: http://zastita-prirode-smz.hr/ciconia-nigra-crna-roda/)
Voli mir i stoga posebno veseli informacija da je jedna crna roda uočena na području Šišljavića. Kako doznajemo od mještana jedna par ovih roda prije dosta godina bio je uobičajena pojava u ovom dijelu Karlovca, no, duže vrijeme ih nisu viđali. Po dojavi na teren su izašle i djelatnice JU "NATURA VIVA" za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije sa djelatnicima Društva "Zvono uz Kupu", partnerske organizacije iz Zamršja, pokraj Karlovca, a kako bi se obavio monitoring.
Povratak crne rode na područje uz  Kupu još je jedan dokaz kako je Kupa veliko prirodno bogatsvo Hrvatske.