Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje
zaštićenih područja u Hrvatskoj,
Uključujući potencijalna NATURA 2000 područja
Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA - Pomoć u tranziciji
i jačanje institucija za 2011
“KUPA NATURA – LIVING AND SUSTAINING NATURAL WEALTH OF KUPA FROM SPRING TO DELTA”/
“KUPA NATURA - ŽIVJETI I ODRŽAVATI PRIRODNU DOBROBIT KUPE OD IZVORA DO UŠĆA”
EU
Ovaj projekt financira Europska unija
HR
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za udruge

R A S P I S za 8. etapnu kajak-kanu-rafting regatu Kupom od izvora do ušća „Kupski plov 2018“30.  lipnja – 8. srpnja 2018. godine Udruga Kajak kanu klub Pokupsko u suradnji s ...

Autor fotografije: Jelena Maglić Crne rode (Ciconia nigra) uz bijelu rodu jedina vrsta iz porodice roda koja se gnijezdi u Europi. Građom je manja od bijele rode te je izuzetno plaha. Za razliku ...

  U Severinu na Kupi održan je još jedan ciklus radionica o zaštiti prirode, ekološkoj mreži NATURA 2000 te biološkoj raznolikosti, a u sklopu aktivnosti EU projekta: „KUPA ...
Više

Udruga Kupa - rijeka života jedan je od partnera na projektu "Kupa Natura-živjeti i održavati prirodnu dobrobit Kupe od izvora do ušća". U subotu 12. rujna na kupalištu ŠRC Stari grad u ...
Više

Projekt vrijedan 199.939,00 kuna sufinancira Europska unije i Ured za udruge Vlade Republike ...
Više

Kako drugi upravljaju NATURA 2000 područjem, koja su pozitivna, a koja negativna iskustva, kako stečena iskustva primijeniti u praksi na našu Kupu, te gdje smo u toj priči i mi sami tek je dio ...
Više

U Vrbovskom se 07/11/2014, petak, u prostoru Doma kulutre održao 1. Partnerski sastanak dionika porjekta „KUPA Natura“ i 6. Sabor Udruge Kupa rijeka ...
Više
Load More